Expertises en plaatsbeschrijvingen

Expertise

U kan op ons beroep doen voor:

Advies

De beste wijze voor het oplossen van geschillen is ervoor te zorgen dat er geen geschil ontstaat.
Een tijdelijke interventie van een extern expert kan meestal de partijen tot een vergelijk brengen. Wij kunnen u bijstaan in technsiche ondersteuning bij aankoop van een pand, bij schade aan een gebouw op het gebied van stabiliteit en /of vocht- en waterschade, bij een conflict tussen verschillende partijen,…
Bij eventuele schade kunnen wij als extern expert de oorzaak onderzoeken alsook advies geven omtrent de verantwoordelijkheden en mogelijke oplossingen.

Expertises

  • Eenzijdige expertise
  • Tegensprekelijke expertise
  • Gerechtelijke expertise

Plaatsbeschrijvingen

  • Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur
  • Plaatsbeschrijvingen voor aanvang en na einde van werken